Děkuji za zájem o mě!

Rád Ti povím více o tom, kdo jsem, co dělám a jak.

Mé jméno je Jiří Kalina...

a jsem profesionální pohybový poradce, organizátor a lektor odborných kurzů pro veřejnost, trenéry a fyzioterapeuty ve školícím centru Yoda institut. Mé vlastní zranění a jeho léčba mě přivedly na cestu poznání vlastního těla. Nyní předávám své letité zkušenosti a znalosti mým klientům. Poskytuji individuální cvičební lekce ve fitness, poradenství i semináře pro laickou i odbornou veřejnost. Cvičení probíhá s vlastní vahou i za pomoci přístrojového vybavení ve fitness centru.

Ve své práci prosazuji komplexnost. Nejen sportovní aktivita, návštěvy fitness centra či skupinových lekcí jsou zárukou zdraví a kondice. Seznámím tě s celostním přístupem k vlastnímu tělu tak, abychom společně došli k pozitivním výsledkům a současně redukovali již přítomné či možné zdravotní komplikace. V oboru se snažím neustále vzdělávat, absolvoval jsem školení pod vedením nejuznávanějších specialistů ČR.

Pro veřejnost

Při práci s klientem kladu důraz na počáteční svalovou diagnostiku, na základě které vytvořím cvičební plán přímo na míru. Na začátku spolupráce většinou cvičíme s vlastní vahou těla, později přidáváme zátěž ve formě strojů nebo činek. V lekcích se převážně zaměřuji na kompenzaci přetížení pohybového aparátu buď ze sedavého zaměstnání nebo naopak ze sportovního zatížení. Na mých lekcích je vždy dostatek času na potřebný strečink.

Pro sportovce

Každý sport s sebou přináší nevýhodu v podobě přetížení pohybového aparátu. Při spolupráci se proto soustředíme na jeho kompenzaci a zlepšení pohybových vzorů k maximalizaci sportovního výkonu. Ze speciálních metodik často využívám asistovaný strečink, post-izometrickou relaxaci, Funkční trénink, CORE trénink, terapii Trigger points, Koordinačně-zátěžovou kinezioterapii a také DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) dle profesora Koláře.

Popis specializovaných přístupů, které využívámDNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře

Jedná se o celosvětově respektovaný cvičební koncept, který se začal využívat v rehabilitaci, ale v současné době proniká čím dál více do sportu. Využívají se zde znalosti ohledně vývoje lidské motoriky do 1 roku života. Při specifickém cvičení s vlastní vahou se kopírují polohy batolete a tím dochází k ovlivnění Centrálního nervového systému. Konečným důsledkem pro klienta je zlepšení pohybu v průběhu dne a navýšení sportovního výkonu.

Koordinačně-zátěžová kinezioterapie

Na první pohled klasické cvičení za pomoci strojů a činek ve fitness centru, avšak speciálně zaměřené k maximálnímu rozvoji tzv. neuromuskulární kontroly a mezisvalové koordinace. Koncept pracuje se zvyšováním tzv. koordinačně-zátěžové funkční rezervy, kterou potom klient využije při neočekávaných situacích, se kterými se běžně nesetkává - např. zvedání těžkých břemen.

CORE trénink

Trénink středu těla, tzv. Hlubokého stabilizačního systému, který je důležitý pro správnou funkci páteře i celého těla. Jedná se o moderní trénink všech břišních a zádových svalů, které se při něm velmi intenzivně zapojují. Tento trénink se využívá jak při prevenci, tak v léčbě bolestí zad. Po zácviku ale přináší i zvýšení sportovní výkonnosti u vrcholových sportovců.

Funkční trénink

Jde o trénink v polohách, se kterými se setkáváme v běžném denním životě nebo, které jsou potřebné pro konkrétní sport. Po zácviku se dostávají velké klouby do tzv. centrované polohy, kde jsou síly, působící na kloub v rovnováze. To má konečný vliv na fungování celého těla a navýšení jeho výkonu. Ve funkčním tréninku se využívá vlastní váhy těla i moderních pomůcek jako jsou např. TRX, balanční podložky, fitbally atp.

Terapie Trigger points

Trigger point si můžeme představit jako zatuhlý bod ve svalu, který je bolestivý na dotek. Tento vyvolává zvýšení tahových sil na svalových úponech, útlum okolních, nepostižených, svalových vláken, omezení rozsahů pohybu a velmi často také tzv. přenesenou bolest ve vzdálených místech na těle. Při manuálním uvolnění dochází k návratu svalové funkce do rovnováhy.

Kineziologické tejpování

Jedná se o ošetření svalů nebo kloubů pomocí pružných tejpovacích pásek. Tejpy pracují se svalovým napětím, při správně zvolené aplikaci ho vyrovnávají a tím optimalizují svalovou funkci (buď sval v pohybu podporují, nebo naopak tlumí). Tato metoda se využívá zejména pro prevenci zranění z nadužívání pohybového aparátu vlivem sportu nebo pro podporu a urychlení léčby zdravotního problému.

Mé vzdělání v oboru

Vysokoškolské vzdělání

 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra (Bc.)

Dlouhodobé odborné kurzy zakončené zkouškou

 • Instruktor fitness (Active-wellness)
 • Poradce pro výživu (Active-wellness)
 • Instruktor zdravotní tělesné výchovy (Yoda institut)
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže (VŠ Palestra)
 • Certifikovaný trenér DNS - Dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře (Rehabilitation Prague school)

Účast na kongresech a konferencích

 • Rehabilitace v kontextu nového tisíciletí (odborná konference, FN Královské Vinohrady, 2014)
 • Osteopatická medicína (mezinárodní odborný kongres, European institute Osteopathy, 2014)
 • Multidisciplinární pojetí kineziologie (odborná konference, Léčebné lázně Bohdaneč, 2015)
 • Konference rehabilitační medicíny Jáchymov (odborná konference, Léčebné lázně Jáchymov, 2015)
 • Nitrobřišní tlak při prevenci LBP (odborná konference, Asociace studentů fyzioterapie, 2015)
 • Kraniosakrální konference Praha 2017 - Cesta k integritě
 • a další

Další odborné kurzy a semináře

 • Aktivní noha (FyzioAktiv) - 10 výukových hodin
 • Spirální stabilizace - SM-systém 1A (Centrum Smíšek) - 8 výukových hodin
 • Strečink v souvislostech (Mgr. Tereza Valíková, Yoda institut) - 8 výukových hodin
 • Prevence poruch pohybového systému (FTVS UK) - 40 výukových hodin
 • Funkční trénink (Ph.Dr. Petra Vondrašová, Ph.D., FyzioP) - 10 výukových hodin
 • Svalové Řetězce (IQ Pohyb) - 10 výukových hodin
 • Funkční testování a trénink (Ph.Dr. Petra Vondrašová, Ph.D., FyzioP) - 32 výukových hodin
 • Sportovní příprava dětí (Doc. PaeDr. Tomáš Perič, Ph.D., FTVS UK) - 14 výukových hodin
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu (Ph.Dr. Petra Vondrašová, Ph.D., FyzioP) - 8 výukových hodin
 • Základy psychosomatiky a komplexního přístupu (MUDr. Lenka Misiaczková, CSc., Yoda institut) - 6 výukových hodin
 • Funkce páteře a její poruchy (PhDr. Iveta Pallová, Ph.D., Yoda institut) - 8 výukových hodin
 • Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. Petr Bitnar, Rehabilitace Bitnar) - 16 výukových hodin
 • Kineziologické tejpování v praxi (Petr Maroušek, PT, CTI, Yoda institut) - 20 výukových hodin
 • Diagnostika pohybového aparátu (Petr Maroušek, PT, CTI, Satema) - 6 výukových hodin
 • Komplexní diagnostika a ovlivňování trigger points (Petr Maroušek, PT, CTI, Yoda institut) - 20 výukových hodin
 • Koordinačně-zátěžová kinezioterapie část A+B+C (Mgr. Zdeněk Čech, Rehaeduca) - 72 výukových hodin
 • Funkční pohybové rozbory (Petr Maroušek, PT, CTI, Yoda institut) - 10 výukových hodin
 • DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře, Sportovní kurz část I. + II. + III. (Rehabilitation Prague school) - 36 výukových hodin

Kurzy, na kterých přednáším

 • Trenér fitness
 • Instruktor zdravotní tělesné výchovy
 • Poradce pro výživu
 • Základy posilování
 • Kompenzace ve sportovní přípravě
 • Diagnostika pohybového aparátu
 • Funkční trénink CORE
 • Funkce páteře a její poruchy
 • Problematické cviky ve fitness
 • Zranění a poruchy velkých kloubů
 • Strečink v souvislostech
 • Funkční dynamická stabilizace
 • a další...

Certifikáty

V oboru se snažím neustále vzdělávat a pohlcovat nejnovější poznatky.

 

Moje služby doporučují lidé z kanceláře i vrcholoví sportovci

Jáchym Wiesner
dvojnásobný Mistr světa v kickboxu

Absolvoval jsem u Jirky trenérský kurz, do kterého jsem se přihlásil z toho důvodu, abych se naučil, jak správně posilovat a vést moje svěřence k lepším výkonům. Kromě toho, že kurz stoprocentně naplnil moje očekávání bych chtěl Jirkovi poděkovat za to, že mě i později, po absolvování kurzu, individuálně ucelil problematiku cvičení na Hluboký stabilizační systém páteře. Studuji medicínu a jsem přesvědčený, že tato cvičení jsou skvělým způsobem, jak docílit zdravého posilování a zlepšit celkovou výkonnost sportovce.

Robin Holub
reprezentant ČR v akrobatickém lyžování

U Jirky jsem absolvoval individuální lekce, díky kterým jsem si doplnil znalosti techniky cviků ve fitness. Jsem vděčný zejména za naučení protahovacích cvičení a také cviků na CORE, se kterými jsem se ve vrcholovém sportu bohužel prakticky nesetkal. Získané informace mohu dále skvěle zužitkovat ať už při vlastní přípravě nebo při vedení mých svěřenců.

Při sestavování tréninkových plánů spolupracuji např. s těmito odborníky:

Petr Müller
instruktor fitness

Fitness lektor s působností v několika trenérských školách. Důraz na zdravotní aspekty v každém druhu tréninku.

MUDr. Lenka Misiaczková, CSc.
specialistka v oboru neurologie

Špičková odbornice zejména v oblasti neurologické, rehabilitační a psychosomatické léčby. Dlouhodobá odborná praxe v nemocnicích Příbram, Na Homolce a FN Motol.

PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.
specialistka v oboru fyzioterapie

Přední specialistka ČR na léčbu vývojových poruch páteře. Vedení odborných kurů pro lékaře a fyzioterapeuty.

Úkolem fitness trenéra není děsit.
Správná kouč ti bude
mentorem, přítelem i podporou!